Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Spotkanie poświęcone było handlowi kością słoniową w UE


31 maja 2018 odbyło się spotkanie Grupy, które poświęcone było handlowi kością słoniową w UE. Kłusownictwo słoni i handel kością słoniową osiągnęły rekordowy poziom i zagrażają istnieniu tego gatunku.

Przepisy UE zezwalają na sprzedaż zabytkowej, przetworzonej kości słoniowej, nabytej przed marcem 1947 r. Jednak państwa członkowskie UE służą zarówno jako węzeł tranzytowy do przemycania nielegalnej kości słoniowej do innych części świata, jak i jako miejsce przeznaczenia do sprzedaży nowych.  Kość słoniowa jest tak traktowana, aby wyglądała jak antykowana lub posiadająca sfałszowane pozwolenia. Instytucje europejskie i państwa członkowskie muszą podjąć działania wspierające międzynarodowe wysiłki na rzecz położenia kresu kłusownictwu słoni.

Spotkaniu Grupy ds. Dobrostanu Zwierząt przewodniczyła Jacqueline Foster (ECR) wiceprzewodnicząca, która w tej kadencji parlamentarnej prowadziła intensywne prace nad kwestią handlu dzikimi zwierzętami. Przedstawiła w zarysie międzynarodowe i europejskie wysiłki na rzecz handlu kością słoniową i nakreśliła przyszłe wyzwania.

Catherine Bearder przewodnicząca MEP4Wildlife, z zadowoleniem przyjęła zdecydowane działania podjęte przez inne państwa członkowskie, ale podkreśliła potrzebę ogólnoeuropejskich środków. Jak wyjaśniła, rynek kości słoniowej napędza popyt. Tylko zakaz sprzedaży kości słoniowej pozbawiłby kość słoniową jej wartości i skutecznie położyłby kres kłusownictwu słoni. Wezwała Komisję do przyjęcia i egzekwowania zdecydowanego zakazu handlu kością słoniową.

W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła plan działania w sprawie dzikiego handlu kością słoniową, obejmujący 32 punkty działania. Jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, UE ograniczyła go zakazem CITES dotyczącym handlu kością słoniową. Zdając sobie sprawę z jej niedociągnięć, Komisja opublikowała wytyczne, w których wezwała państwa członkowskie do zaprzestania wywozu starej surowej kości słoniowej. W okresie od września do grudnia 2017 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie handlu kością słoniową w celu zebrania opinii obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych stron.

Ilaria Di Silvestre, przewodnicząca programu na rzecz ochrony dzikiej fauny i flory w Eurogrupie ds. Zwierząt, przedstawiła powody, dla których działania UE mają decydujący wpływ na los dzikich słoni. Zakończenie kłusownictwa słoni nie będzie możliwe tak długo, jak długo będą otwarte legalne rynki krajowe. UE jest obecnie głównym eksporterem legalnej kości słoniowej i jednym z głównych punktów tranzytowych dla nielegalnego handlu. Podjęto ważne kroki, ale słonie nadal znikają w alarmującym tempie.

Po prezentacji nastąpiła ożywiona debata między posłami do PE a mówcami. Poruszono m.in. kwestie społeczne i ekonomiczne prowadzące do kłusownictwa, efektywnego zarządzania populacją słoni oraz ich ekologiczną rolę w przetrwaniu ekosystemów.