Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Sprzeciw komisji ENVI wobec rozporządzenia o przedłużenie autoryzacji glifosatu

W czwartek, 19 października 2017, w ramach komisji ENVI odbyła się dyskusja oraz głosowanie dotyczące odrzucenia wniosku o autoryzację substancji czynnej glifosat, która wygasa w dniu 15 grudnia 2017r. Debata rozpoczęła się w poprzednim roku, w którym Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie autoryzacji na kolejne 15 lat, co spowodowało burzliwą dyskusję, ze względu na dwie sprzeczne opinie na temat szkodliwości i możliwej rakotwórczości glifosatu wydane przez agencje EFSA i IARC.

Posłowie z S&D, GUE i Zielonych sprzeciwiali się wnioskowi o autoryzację z kilku względów. Przypominają, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 substancja czynna może być zatwierdzona tylko wtedy, gdy nie jest zaklasyfikowana, jako rakotwórcza, chyba że narażenie ludzi na daną substancję czynną jest jest nieistotne. W marcu 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała glifosat jako "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" na podstawie ograniczonych dowodów na raka u ludzi i wystarczających dowodów na raka u zwierząt laboratoryjnych. Natomiast w listopadzie 2015 r. agencja EFSA i ECHA stwierdziły, że "glifosat prawdopodobnie nie spowoduje rakotwórczego zagrożenia dla ludzi" i nie ma dowodów na łączenie glifosatu z rakiem. Niemniej jednak przypomina się, że w kontekście sporów sądowych w Stanach Zjednoczonych w tej kwestii istnieją wątpliwości co do wiarygodności niektórych badań, zarówno sponsorowanych przez Monsanto, jak i prawdopodobnie niezależnych, które znalazły się wśród dowodów wykorzystywanych przez EFSA i ECHA dla ich oceny bezpieczeństwa glifosatu. Monsanto jest właścicielem i producentem preparatu Roundup, którego aktywną substancją jest glifosat.

Strona wnioskująca o przyjęcie rezolucji uważa, że glifosat poddawany jest kompleksowej ocenie na poziomie UE, krajowym oraz lokalnym tak aby zagwarantować, że nie stwarza niedopuszczalnego zagrożenia. Niewłaściwe jest twierdzenie, że preparaty na bazie glifosatu nie są odpowiednio ocenione przed wprowadzeniem ich do obrotu. W przypadku obecnego wygaśnięcia autoryzacji produkty będą musiały zostać wycofane z rynku. Mogłoby to mieć poważny wpływ na dostępność herbicydów ogółem dla użytkowników w całej UE, w tym znaczną utratę plonów roślin uprawnych i ogrodniczych.

Ostatecznie podczas głosowania komisja odrzuciła wniosek o przedłużenie autoryzacji produktu.