Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Sytuacja i prawa kobiet niepełnosprawnych

Pierwszy punkt obrad, wtorkowego (10.10.2017) posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, poświęcony był sytuacji i prawom kobiet niepełnosprawnych. Wysłuchanie publiczne było wprowadzeniem do sprawozdania z własnej inicjatywy na ten sam temat,  nad którym komisja FEMM będzie pracować w 2018 r.  

Kobiety niepełnosprawne szczególnie cierpią z powodu dyskryminacji, biedy, przemocy fizycznej. Ich niepełnosprawność często jest powodem wykorzystywania seksualnego oraz niejednokrotnie, wbrew ich woli, kobiety pozbawiane są prawa do rodzicielstwa poprzez poddawanie ich przymusowej sterylizacji i aborcji. Wiele krajów członkowskich nie traktuje problemu niepełnosprawności kobiet poważnie, co skutkuje słabą opieką, zarówno zdrowotną jak i psychologiczną.

Uczestnicy spotkania alarmowali, że sprawa matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi jest marginalizowana. Matki często rezygnują z życia zawodowego na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Nie uwzględnia się ich jednak w żadnych świadczeniach społecznych, czy też zdrowotnych, a czas poświęcony choremu dziecku nie jest wliczany do emerytury. Czynniki te w znacznym stopniu uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym idzie nie ułatwiają niepełnosprawnym oraz ich rodzinom życia.

Podczas spotkania podniesiono również kwestie edukacji i drogi zawodowej kobiet niepełnosprawnych. Współczesne społeczeństwo dąży do zapewnienia jak najwyższych standardów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, niestety nie wszędzie są one respektowane, a niepełnosprawne kobiety muszą zmagać się z wieloma niedogodnościami. W skrajnych przypadkach, z powodu braku możliwości fizycznych, nie są zdolne do kontynuowania edukacji, szczególnie na wyższych stopniach.