Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Ubóstwo kobiet w UE


Bruksela, 11 lipca 2022

Według Eurostatu w 2020 r. zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE było wyższe w przypadku kobiet (22,9 %) niż mężczyzn (20,9 %). Od 2017 r. różnica w ubóstwie ze względu na płeć wzrosła w 21 państwach członkowskich. Ze względu na silną korelację między ubóstwem kobiet a ubóstwem dzieci co czwarte dziecko w UE jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ubiegłym tygodniu europosłowie przyjęli raport dot. ubóstwa kobiet w Europie. Raport można przeczytać tutaj. Europoseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą cieniem raportu z ramienia grupy EKR i zabrała głos podczas lipcowej debaty plenarnej. Wystąpienie można onejrzeć tutaj.

W raporcie zwraca się uwagę na szczególna sytuację kobiet dotkniętych ubóstwem, ponieważ dotknięte są one tym problemem wieloaspektowo: mają przerwy w karierze zawodowej ze względu na urlopy macierzyńskie lub obowiązki opiekuńcze, istnieje nierówny podział nieodpłatnych obowiązków opiekuńczych i pracy w gospodarstwie domowym oraz segregacja w kształceniu, a następnie na rynku pracy.To kobiety częściej zatrudnione są w niżej wynagradzanych, niestablinych zawodach i dużo częściej pracują na część etatu. Do grupy najbardziej narażone na ubóstwo należą kobiety: starsze, niepełnosprawne, samotne matki, o niskim wykształceniu, pochodzące z obszarów wiejskich, ze środowisk migracyjnych. Zapewnienie dostępnej i wysokiej jakości publicznej i prywatnej opieki nad dziećmi zwiększyłoby szanse kobiet na rynku pracy.  

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że kobiety pracujące w sektorach społecznym, opiekuńczym, sprzątania, edukacji, opieki zdrowotnej i handlu detalicznego odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu funkcjonowania naszych społeczeństw.  W ujęciu globalnym kobiety stanowią ponad 70 % pracowników w sektorze ochrony zdrowia i opieki. 

W raporcie wskazuje się na korelację ubóstwa kobiet z ubóstwem dzieci. Co czwarte dziecko w UE jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 85 % rodziców samotnie wychowujących dzieci to kobiety, a 42,1 % ludności UE żyjącej w monoparentalnych gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu było w 2020 r. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dlatego bardzo ważnym jest  inwestowanie w politykę na rzecz wsparcia kobiet poprawia także warunki życia ich rodzin, a w szczególności dzieci.