Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Handel ludźmi - wspólne wysłuchanie LIBE - FEMM

Bruksela, 28 października 2020r.,

W poniedziałek, 26 października, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zorganizowały wspólne wysłuchanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi w celu zbadania luk w obecnym prawodawstwie i środków potrzebnych do wzmocnienia jego stosowania.

Komisja FEMM i LIBE omówi projekt sprawozdania z wdrażania handlu ludźmi, który dotyczy identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar oraz skuteczności systemów przestępczych w czwartek, 29 października.

Handel ludźmi to działalność przestępcza, która wpływa na podstawowe prawa ludzi i godność. W ciągu ostatnich 20 lat wysiłki na szczeblu międzynarodowym i europejskim zostały zintensyfikowane i wprowadzono mechanizmy i narzędzia ochrony ofiar i karania sprawców. Na razie wyniki są raczej mieszane i potrzebna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów bardziej niż kiedykolwiek w walce z tym zjawiskiem krajowym, transgranicznym i międzynarodowym.

Parlament Europejski (PE) od dawna wspiera walkę z handlem ludźmi. Jedną z najnowszych inicjatyw w tej dziedzinie jest przygotowanie sprawozdania z realizacji Dyrektywa 2011/36 / UE (dyrektywa w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi). To już drugi raport, którego celem jest ocena funkcjonowania dyrektywy, która jest głównym narzędziem legislacyjnym UE w walce z handlem ludźmi.

Liczba ofiar handlu ludźmi stale rośnie, natomiast liczba postępowań sądowych i wyroków skazujących pozostaje niska, a rzeczywistego zasięgu zjawiska nie da się właściwie określić. Słabe informacje, brak spójności istniejących dane, praktyczne przeszkody w stosowaniu środków zgodnych z wymogami dyrektywy ... obraz jest daleki od ideału.

Handel ludźmi oznacza wykorzystywanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Ofiary są głównie zmuszane do prostytucji (w większości przypadków), pracy przymusowej, żebractwa, wymuszonego małżeństwa, wymuszonej przestępczość lub ich ciało wykorzystywane jest na sprzedaż ich narządów.

Wykorzystywanie seksualne jest najbardziej rozpowszechnioną formą handlu ludźmi(56%), dotykającą głównie kobiet (95%), następnie wyzysk pracowników, który dotyka głównie mężczyzn (80%).

Zidentyfikowano także nowe trendy, takie jak: wzmożony handel w związku z przepływami migracyjnymi (kobiety i dziewczęta przemycane szlakiem środkowo śródziemnomorskim i nadużycia w systemie azylowym), zwiększony handel dziećmi i wykorzystanie technologii internetowych do wyszukiwania i wykorzystywania ofiar.

Więcej na temat handlu ludźmi można przeczytać w raporcie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego „Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues” (wersja w języku angielskim).