Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wspólne wartości w Europejskiej Strategii Cyfrowej


Bruksela, 26 maja 2021r.

W środę na wysłuchaniu Komisji LIBE debatowano nad Europejską Strategią Cyfrową. Wysłuchanie zorganizowane zostało we współpracy z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia(FEMM). Możliwe następstwa i konsekwencje strategii cyfrowej wobec poszanowania praw podstawowych były głównym tematem dyskusji. 

Perspektywa praw obywateli w wymiarze przyszłego prawodawstwa cyfrowego stanowiła temat wymiany poglądów ekspertów oraz przedstawicieli społeczeństwa. Wśród mówców pojawiały się głosy aprobaty dla nowej ustawy, ale i głosy obaw o ingerencję w wolność słowa, czy też o bezpieczeństwo przechowywania danych. Dane jako fundament współczesnej gospodarki cyfrowej są niezwykle cennym narzędziem. Ich przetwarzanie oraz ponowne wykorzystywanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Celem Europejskiej Strategii Danych jest zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych oraz poprawa łączności dla maksymalizacji rozwoju gospodarki. Trzy krytyczne elementy stanowią fundament tej strategii; pełna ochrona danych na każdym etapie ich przetwarzania, jednolite zasady dla wszystkich uczestników rynku cyfrowego (usługi platform cyfrowych, dostawców aplikacji etc.) oraz transparentna odpowiedzialność.

Mowa nienawiści, manipulacja, dezinformacja, sprzedaż produktów, które nie są bezpieczne, nieuczciwy dostęp do rynku dla mniejszych podmiotów to tylko kilka elementów które znalazły swoje odzwierciedlenie w propozycji KE.  Podkreślano potrzebę bezpieczeństwa moderowanych treści, reklam oraz usuwanie tych nielegalnych oraz należytą przejrzystość i staranność w obszarze szerzącej się dezinformacji.

W czasie dyskusji zwracano uwagę na umocnienie pozycji użytkowników i tworzenie nowych mechanizmów prawnych, które pozwolą skutecznie chronić ich w sieci. Obecnie istniejące zagrożenia dla praw demokratycznych, szerząca się dyskryminacja, rasizm, czy molestowanie są częstym zjawiskiem w sieci. Należy wypracować nowe narzędzia, które pozwolą skutecznie je eliminować, ale też im zapobiegać w przyszłości.

Decydenci oraz uczestnicy różnych sektorów gospodarki i społeczeństwa prezentowali odmienne poglądy i zapatrywania w odniesieniu do aktu o usługach cyfrowych w zależności od możliwych benefitów oraz wiążących się z tym zagrożeń. Nowe regulacje zdecydowanie bliższe są przedstawicielom świata technologii. Sygnatariusze organizacji społecznych w przeciwieństwem do nich, prezentowali sceptyczne stanowisko, a często bardzo krytyczne, do proponowanych zapisów, wytykając projekt Aktu Zarządzania Danymi (DGA) jako powielenie istniejącej już legislacji RODO i dyrektywy o Otwartych Danych. Wydaje się być prawdopodobnym, że bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiednio zdefiniowane i wdrożone może przynieść społeczeństwu i gospodarce bardzo duże korzyści, wpływając na poprawę jakości ochrony zdrowia, sprawniejsze usługi publiczne, czy poprawę bezpieczeństwa.

 

 

www.gov.pl pisze o:

* Digital Service Act (DSA) jasne kryteria usuwania treści z internetu oraz zapewnienie efektywnej ścieżki odwoławczej w przypadku zablokowania użytkownika i jego publikacji

** Digital Market Act (DMA) transparentny katalog obowiązków największych platform internetowych wobec użytkowników biznesowych, zwiększenie decyzyjności państw członkowskich w odniesieniu do gospodarki cyfrowej

*** Digital Governance Act (DGA) zwiększenie wymiany danych jako gwarancja dla dalszego rozwoju społeczeństw i gospodarek