Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej


21 czerwca 2017 roku w Brukseli komisja ENVI debatowała w sprawie sprawozdania dotyczącego ustalenia wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Jako pierwszy wypowiedział się sprawozdawca Pavel Poc, który omówił projekt sprawozdania oraz podkreślił, że najbardziej należy skupić się na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, opracowaniu wytycznych dotyczących unii energetycznej na lata 2021-2030, zmniejszeniu energii z paliw kopalnianych, stworzeniu nowego wzorca rynku energii elektrycznej oraz wzmocnieniu współpracy regionalnej.

Na spotkaniu zostało nadmienione, że aby unia energetyczna pełniła odpowiednią rolę, wszelkie środki pieniężne powinny być kierowane na odnawialne źródła energii. Należy skupić się na odpowiedniej i efektownej gospodarce odpadami oraz maksymalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (wiatr, energia słoneczna). Ważne jest także stworzenie regionalnych ośrodków operacyjnych, z którymi elektrownie będą podejmować współpracę.

Ważnym punktem, który był poruszany w większości wypowiedzi był fakt, iż aby osiągnąć zamierzony cel, trzeba skupić się na potrzebach obywateli. To właśnie obywatele przeznaczają, bądź przeznaczą pieniądze na zmiany w energetyce, więc to oni powinni być jak najlepiej poinformowani o zmianach, które są planowane, a niestety najczęściej informacje te są niezrozumiałe. Powinno spojrzeć się w pierwszej kolejności na energię, jako usługę dla obywateli, a nie tylko jako źródło zysku dla przedsiębiorców.

Przedstawiciele partii Zielonych nadmienili, że energia, która jest generowana na małą skalę również ma znaczenie i jest nie mniej ważna, niż wszystkie pozostałe. Uważają również, że przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do bezpłatnej pomocy w sprawach związanych z energetyką, przez co temat ten będzie im bliższy i lepiej znany.

Na posiedzeniu omawiano także porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji, które niszczą warstwę ozonową. Następnie poruszono kwestie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, procesie wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej.

Trzeba uregulować ceny elektryczności, ale w taki sposób, aby tym samym nie zaburzać konkurencji wśród dostawców. Niejednokrotnie chcąc zwiększyć zyski obniża się jakość instalacji i bezpieczeństwa, a najważniejsze jest przecież dobro konsumentów korzystających z zasobów energii elektrycznej. Odbiorcy potrzebują inteligentnych, lepszych technologii i jasności w rachunkach.