Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wykład "Aktualna sytuacja polskiej wsi w kontekście życia rodzinnego i szkolnictwa"


W poniedziałek, 1 czerwca Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska na zaproszenie Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Księży Moderatorów Krajowego Duszpasterstwa Rolników na Jasnej Górze. Pani Europoseł wygłosiła referat na temat: „Aktualnej sytuacji polskiej wsi w kontekście życia rodzinnego i szkolnictwa”.

Podczas spotkania Pani Europoseł podkreśliła, jak ważna jest rola polskiej wsi: Polska wieś jest istotną częścią naszej tożsamości narodowej. Jej szczególną wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składa się nie tylko architektura, sztuka, formy gospodarowania, ale przede wszystkim tradycyjne zwyczaje, obrzędy oraz najpiękniejsze polskie wartości: wiara, bohaterstwo, ciężka praca i oddanie dla Ojczyzny.”

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę, że coraz częściej polska wieś staje przed wielkimi wyzwaniami, które przynoszą współczesne czasy: „Celem polityki społecznej na obszarach wiejskich powinno być wyrównywanie szans rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy państwa skazane są na marginalizację lub długotrwałe problemy rozwojowe. Niestety, skutecznych działań w tym zakresie nie podejmował rząd PO-PSL w ciągu 8 lat swojego funkcjonowania. Prowadzona przez rząd polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich nie doprowadziła do zmniejszenia różnic w poziomie życia między miastem a wsią i zamiast rozwiązać problemy polskiej wsi pogorszyła sytuację w jej wielu kluczowych obszarach. Nastąpił wzrost bezrobocia i utrwalenie bezrobocia strukturalnego. Wzrosła dysproporcja w dochodach i poziomie życia między wsią, a miastem. Poziom ubóstwa zwiększa się i coraz więcej osób zagrożonych jest zjawiskiem wykluczenia społecznego. Nie da się ukryć, że polska wieś jest zaniedbana w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej.”

Europoseł Wiśniewska podkreśliła, że: „Rządzący zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest podstawą ludzkiej egzystencji, nikt i nic tego nie może przekreślić. Dzisiaj potrzebna jest polskiej wsi mądra i odpowiedzialna polityka rolna. Główne działania muszą dotyczyć sfery produkcyjnej i społecznej rolnictwa, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich. Wymaga to uruchomienia niewykorzystanego w pełni potencjału rolnictwa i uczynienia z niego koła zamachowego gospodarki na obszarach wiejskich. Niezbędne jest wdrożenie narodowego programu edukacji młodzieży wiejskiej oraz ustawicznego kształcenia mieszkańców wsi, tak aby polska wieś przyciągała ludzi młodych, wykształconych, chcących modernizować rolnictwo i rozwijać pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi. Głównym celem programu Prawa
i Sprawiedliwości jest rolnictwo ekonomiczne, stabilne społecznie i ekologiczne oraz takie zagospodarowanie obszarów wiejskich, aby były one miejscem atrakcyjnym do życia, spędzania wolnego czasu, mieszkania i rekreacji. Polska chce i może stać się ważnym państwem europejskim kreującym model efektywnego rolnictwa zrównoważonego.”

Kończąc swoje wystąpienie Pani Europoseł posłużyła się słowami św. Jana Pawła II: Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydoby¬wały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Bóg Wam zapłać Czcigodni Księża za zaangażowanie w sprawy polskiej wsi. Siejąc obficie ziarno Słowa Bożego jesteście dla rolników nieocenionym wsparciem. Wskazując na przykład Dobrego Siewcy ukazujecie gospodarzom polskiej ziemi ich szczególną rolę i miejsce w Bożej Opatrzności. Bóg Wam zapłać za to posłannictwo.”