Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie: skuteczne środki, bez masowej inwigilacji


Bruksela, 14 listopada 2023r.

  • Zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie a uniknięciem uogólnionego monitorowania Internetu
  • Platformy muszą oceniać ryzyko związane ze swoimi usługami
  • Jeżeli środki łagodzące nie wystarczą, zatwierdzone przez sąd nakazy wykrycia zostaną wykorzystane do wyśledzenia nielegalnych materiałów

We wtorek Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła swoje stanowisko w sprawie nowych środków ochrony dzieci w Internecie poprzez zapobieganie i powstrzymywanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

Aby chronić dzieci w Internecie, nowe przepisy nakładałyby na dostawców usług internetowych obowiązek oceny, czy istnieje znaczące ryzyko niewłaściwego wykorzystania ich usług do celów niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i nagabywania dzieci, a także podjęcia środków w celu ograniczenia tego ryzyka. Posłowie chcą, aby środki łagodzące były ukierunkowane, proporcjonalne i skuteczne, a usługodawcy powinni mieć możliwość decydowania, które z nich zastosować. Chcą także dopilnować, aby witryny pornograficzne posiadały odpowiednie systemy weryfikacji wieku, mechanizmy zgłaszania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) oraz moderację treści ludzkich w celu przetwarzania tych zgłoszeń.

Aby zapobiec nagabywaniu nieletnich w Internecie, posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, aby usługi skierowane do dzieci domyślnie wymagały zgody użytkownika na otrzymywanie niechcianych wiadomości, posiadały opcje blokowania i wyciszania oraz zwiększały kontrolę rodzicielską.

Nakazy wykrycia

Aby uniknąć masowej inwigilacji lub uogólnionego monitorowania Internetu, zapisy raportu umożliwiają organom sądowym wydawanie w ostateczności nakazów ograniczonych w czasie w celu wykrycia wszelkich CSAM i ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich, gdy środki łagodzące nie są skuteczne w zdejmowaniu go.

Ponadto posłowie podkreślają potrzebę skierowania nakazów wykrycia do osób lub grup (w tym subskrybentów kanału) powiązanych z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, stosując „uzasadnione podstawy podejrzeń”.

W przyjętym tekście posłowie wyłączyli szyfrowanie typu end-to-end z zakresu nakazów wykrywania, aby zagwarantować, że cała komunikacja użytkowników będzie bezpieczna i poufna. Dostawcy mogliby wybierać, z jakich technologii skorzystać, pod warunkiem, że będą one spełniać rygorystyczne zabezpieczenia przewidziane w prawie i podlegać niezależnemu, publicznemu audytowi tych technologii.

Centrum UE ds. Ochrony Dziecka

Na mocy nowych regulacji stworzono by unijne Centrum Ochrony Dziecka, które miałoby pomagać we wdrażaniu nowych przepisów i wspierać dostawców Internetu w wykrywaniu CSAM. Gromadziłoby, filtrowało i rozpowszechniało sprawozdania CSAM wśród właściwych organów krajowych i Europolu. Centrum opracowałoby technologie wykrywania dla dostawców i utrzymywałoby bazę danych zawierającą skróty i inne wskaźniki techniczne CSAM zidentyfikowane przez organy krajowe.

Centrum wspierałoby także władze krajowe w egzekwowaniu nowego zbioru przepisów dotyczących niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, prowadzeniu dochodzeń i nakładaniu kar finansowych.

Posłowie do PE wreszcie proponują utworzenie nowego Forum Konsultacyjnego ds. Praw Ofiar i Osób, które przeżyły, aby mieć pewność, że głosy ofiar zostaną wysłuchane.