Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wymiana poglądów z Komisją i EFSA na temat akrylamidu w żywności

W związku z zagrożeniami płynącymi z obecności akrylamidu w żywności, w PE w Brukseli odbyła się wymiana poglądów z Komisją dotycząca konieczności uregulowania tej kwestii.

Zainteresowanie akrylamidem wzrosło w 2002 r. po doniesieniu szwedzkich naukowców dotyczącym powstawania tej substancji podczas smażenia lub pieczenia niekórych produktów spożywczych. Według badań naukowych akrylamid jest niebezpieczną, toksyczną substancją, która znajduje się np. w chipsach ziemniaczanych, płatkach śniadaniowych, kawie, skórce świeżego chleba, czy w niektórych odżywkach. Aby zapobiegać i ograniczać powstawanie akrylamidu konieczne jest wypracowanie odpowiednich środków w poszczególnych sektorach i umieszczenie ich w kodeksach praktyk.

W związku z tym, w listopadzie 2016 roku, po otrzymaniu opinii Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego stosowania Kodeksów Dobrych Praktyk. W nawiązaniu do przedstawionego projektu w PE odbyła się wymiana poglądów, podczas której Parlament prosił Komisję o wyjaśnienie, dlaczego w obliczu problemów zdrowotnych ludności wskazanych w opinii EFSA i zaleceń tej organizacji aby obecność akrylamidu była utrzymywana na możliwie jak najniższym poziomie, obecny projekt rozporządzenia nie proponuje wiążących maksymalnych poziomów akryloamidu w żywności. Rozważano także, czy Komisja powinna stosować rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych aby regulować obecność akrylamidu, czy też rozporządzenia (WE) nr 1881/2006, mające zastosowanie do innych zanieczyszczeń żywności.

Uczestnicy wymiany poglądów ustalili, że wszelkie regulacje prawne związane z obecnością akrylamidu w żywności powinny być podejmowane powoli, aby uniknąć efektu paniki. Podkreślano, że szkodliwość tej substancji została przebadana na zwierzętach i należy oczekiwać na wyniki badań nad wpływem tej substancji na organizm człowieka.