Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wymiana poglądów z Przewodniczącym Timmermansem


12. czerwca 2017r. w Strasburgu w ramach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności  ENVI odbyła się wymiana poglądów z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność a także Kartę Praw Podstawowych.

Główną tematyką spotkania było uzyskanie odpowiedzi na pytania związane pakietem klimatycznym, a także strategią Komisji w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Stanowisko Komisji mówi, że agenda 2030 będzie się składać z dwóch głównych kierunków działań takich jak: włączenie krajów do założeń emisji oraz wypracowanie działań długofalowych po 2030r. Zgodnie z konkluzjami Unia Europejska powinna obrać sobie za główny cel działania realizacje postanowień Paryskich.

Pośrednim skutkiem ograniczania emisji będzie nie tylko poprawa środowiska naturalnego, ale także korzyści ekonomiczno-gospodarcze takie jak: innowacyjne technologie oraz nowe miejsca pracy. Wiceprzewodniczący liczy tu bardzo na wsparcie sektora prywatnego w celu zaproponowania wspólnych rozwiązań problemu tworzyw sztucznych, oraz wyraził także stanowisko, że wszystkie kraje członkowskie będą musiały osiągnąć te cele przy większym lub mniejszym wsparciu z instytucji Unijnych.

Odnośnie kwestii opieki zdrowotnej, wiceprzewodniczący wyraził przekonanie, iż posiada dostateczne akty prawne dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności, które KE wdraża w życie. Padła deklaracja opracowania planu działań mającego na celu walkę ze środkami drobnoustrojowymi. Komisja Europejska posiłkując się zdaniem organizacji prozdrowotnych i naukowców uważa Glifosad za substancję, która nie powinna być zakwalifikowana jako rakotwórcza.

Porszuano także kwestie Bioróżnorodności, która jest niezwykle ważna ze względu na utrzymanie prawidłowych ekosystemów. Wiceprzewodniczący zapewnił o rozpoczęciu realizacji planu działania wraz z władzami regionalnymi. Wyraził także konieczność tworzenia gospodarki, która nie będzie miała agresywnego wpływu na środowisko. Sektor rolny i wspólna przyszła polityka rolna muszą dążyć do zachowania bioróżnorodności, zapewnienia zrównoważonej produkcji i poszanowania dla środowiska.

Przewodniczący Timermans chce kontynuować misję wdrażania i respektowania porozumienia Paryskiego bez USA, rozważa także możliwość budowy relacji opartych na tym porozumieniu z poszczególnymi stanami USA. Według wiceprzewodniczącego siłą ETS jest przejrzystość przepisów, według niego nakładanie ceł na węgiel importowany nie jest do końca dobrym rozwiązaniem.