Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wysłuchanie publiczne w PE dotyczące użytkowania sektora gruntów i leśnictwa (LULUCF)


30 stycznia w PE odbyło się wysłuchanie publiczne pt. "Cele redukcji emisji UE na rok 2030: rola użytkowania sektora gruntów i leśnictwa (sektor LULUCF)".

Wysłuchanie odbyło się w związku z wnioskiem legislacyjnym Komisji, który został przedstawiony 20 lipca 2016 roku, a którego celem jest włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w ramach celu klimatyczno-energetycznego na rok 2030. Wniosek jest zgodny z porozumieniem paryskim, a także z porozumieniem państw UE z października 2014 roku, w którym ustalono, że wszystkie sektory powinny przyczynić się do redukcji emisji UE do 2030 roku,.

Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w LULUCF są obecnie objęte zobowiązaniami międzynarodowymi wynikającymi z Protokołu z Kioto (do roku 2020). Proponowane rozporządzenie ma na celu ustanowienie ram prawnych od 2021 roku i utrzymanie LULUCF jako oddzielnego filaru. Celem wysłuchania było umożliwienie pełnej wymiany poglądów na temat wniosku Komisji w sprawie LULUCF przed rozpatrzeniem projektu sprawozdania w Komisji, które planowane jest na marzec 2017 r.

Podczas wysłuchania podkreślano rolę powiązań gospodarki leśnej i innych polityk, np. rolnictwa. Apelowano o szerokie podejście do problemu lasów i wyznaczenie nowego poziomu referencyjnego opartego o wpływy różnych polityk. Przedstawiciele poszczególnych krajów przybliżali sytuacje leśnictwa i sposoby wykorzystywania potencjału tego sektora dla pochałaniania CO2. Poruszano kwestie konieczności ochrony torfowisk i terenów podmogłych. Uczestnicy podkreślali, że konieczne jest wyznaczanie bardziej ambitnych celów polityki klimatycznej UE, ponieważ zagrożenie efektem cieplarnianym wzrasta. Bardziej efektywne wykorzystanie sektora LULUCF pomoże ograniczayć emisje antropogeniczne, a tym samym zmniejszy ilość dwutlenku węgla w atmosferze.