Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Wzmacnianie równości płci poprzez wspólne europejskie działania w zakresie opieki


27 października 2021 r. w godzinach 13:45-15:45 Komisja FEMM zorganizowała wysłuchanie publiczne zatytułowane „Wzmacnianie równości płci poprzez wspólne europejskie działania w zakresie opieki”.

Omówiono aspekty świadczenia opieki, zwłaszcza w odniesieniu do nierównego podziału obowiązków opiekuńczych w opiece formalnej i nieformalnej, ale także nadreprezentację kobiet w sektorze opieki, związane z tym wyzwania na szczeblu UE, w tym konsekwencje dla zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i zróżnicowania emerytur ze względu na płeć oraz na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz możliwą wartość dodaną wspólnego europejskiego działania w zakresie opieki.

Zwrócono uwagę na to, że opieka dotyczy wszystkich - wszyscy zapewniamy lub otrzymujemy opiekę w różnych momentach naszego życia. Dlatego Komisja przywiązuje tak wielką wagę do tej kwestii.

Odwołano się również do problemu wpływu pandemii COVID-19 na opiekę, opieki nad dziećmi, opieki długoterminowej. Stwierdzono, że populacja Europy szybko się starzeje, następuje zmiana wzorców/struktur rodziny oraz stopniowy demontaż europejskiego modelu państwa opiekuńczego, w tym przejście z publicznego na prywatny.

Zaznaczono, że na poziomie globalnym kobiety stanowią 70% pracowników pierwszej linii w systemie opieki zdrowotnej i społecznej oraz realizują zdecydowaną większość nieodpłatnej pracy opiekuńczej. Co więcej, 5 mln pracowników PHS (usługi osobiste i domowe) w 27 krajach UE to kobiety co stanowi 5% ogółu zatrudnionych w UE.

 Szacuje się, że 7,7 mln kobiet (w porównaniu do 450 000 mężczyzn) znajduje się poza płatnym zatrudnieniem w całej UE z powodu bezpłatnych obowiązków zawodowych. W 2020 r. 27,3% nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku 20-64 lat w UE było poza rynkiem pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze. Niepełne zatrudnienie stanowi 400 mld euro dodatkowych strat. Mogłoby powstać w to miejsce 10 milionów dodatkowych płatnych miejsc pracy w gospodarce opiekuńczej (z czego 70% zajęłyby kobiety).

Podkreślono, że uregulowanie działań w zakresie opieki jest jednym z priorytetów Komisji i jest związane z rozwojem innowacji, potencjału tworzenia miejsc pracy, nowych technologii, relacji międzypokoleniowych i wzmacniania równości płci.

Zaznaczono, że żyjemy w opiekuńczym społeczeństwie i powinniśmy to pielęgnować. Strategia Opieki doda bardzo potrzebny nowy europejski wymiar tej kluczowej części naszego życia, należy jednak mieć na uwadze, że przy konstrukowaniu tej strategii, KE musi przestrzegać kompetencji państw członkowskich, do których m.in. należy ochrona zdrowia. 

 

Prezentacje i wystąpieniapodczas wysłuchania:

Speeches and Presentations=