Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Zaostrzenie przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa zabawek


Strasburg, 13 marca 2024r. 

  • Zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów, takich jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną
  • Inteligentne zabawki muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa, ochrony i prywatności już w fazie projektowania
  • W 2022 roku zabawki znalazły się na szczycie listy ostrzeżeń o niebezpiecznych produktach w UE, stanowiąc 23% wszystkich powiadomień

Projekt przepisów ma na celu zmniejszenie liczby niebezpiecznych zabawek sprzedawanych na jednolitym rynku UE i lepszą ochronę dzieci przed zagrożeniami związanymi z zabawkami.

W środę Parlament zatwierdził swoje stanowisko w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa zabawek 603 głosami za, 5 przeciw, przy 15 wstrzymujących się. Tekst odpowiada na szereg nowych wyzwań, głównie wynikających z zabawek cyfrowych i zakupów online, i przekształca istniejącą dyrektywę w bezpośrednio obowiązujące rozporządzenie.

Zakaz stosowania szkodliwych chemikaliów

Koncentrując się na zdrowiu i rozwoju dzieci, wniosek zaostrza wymogi i zakazy dotyczące niektórych substancji chemicznych w zabawkach. Istniejący zakaz dotyczący substancji rakotwórczych i mutagennych lub substancji działających szkodliwie na rozrodczość (CRM) został rozszerzony na chemikalia, które są szczególnie szkodliwe dla dzieci, takie jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną lub chemikalia wpływające na układ oddechowy. Zasady dotyczą również substancji chemicznych, które są toksyczne dla określonych narządów lub są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji i są toksyczne. Zabawki nie powinny również zawierać żadnych per- i polifluorowanych substancji alkalicznych (PFAS).
Wzmocnienie kontroli

Wszystkie zabawki sprzedawane w UE będą musiały posiadać cyfrowy paszport produktu (zastępujący deklarację zgodności UE), wyszczególniający zgodność z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa. Zwiększy to identyfikowalność zabawek oraz uprości i usprawni nadzór rynku i kontrole celne. Konsumenci będą mieli również łatwy dostęp do informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, na przykład za pomocą kodu QR. Posłowie w swoim stanowisku wzywają Komisję Europejską do wspierania i udzielania wskazówek małym i średnim producentom zabawek w przeprowadzaniu ocen bezpieczeństwa i spełnianiu wymogów paszportu produktu.
Bezpieczeństwo, ochrona i prywatność już w fazie projektowania

Zabawki z elementami cyfrowymi muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa, ochrony i prywatności w fazie projektowania. Posłowie twierdzą, że zabawki wykorzystujące sztuczną inteligencję objęte zakresem nowych przepisów o sztucznej inteligencji będą musiały spełniać wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i prywatności. Producenci zabawek połączonych cyfrowo muszą przestrzegać unijnych zasad cyberbezpieczeństwa i w stosownych przypadkach brać pod uwagę zagrożenia dla zdrowia psychicznego i rozwoju poznawczego dzieci korzystających z takich zabawek.

Zabawki muszą być również zgodne z niedawno zaktualizowanymi przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, na przykład w odniesieniu do sprzedaży internetowej, zgłaszania wypadków, prawa konsumentów do informacji i środków zaradczych.

Kontekst

Przed wprowadzeniem zabawki na rynek producenci muszą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa, która obejmuje wszystkie zagrożenia chemiczne, fizyczne, mechaniczne, elektryczne, łatwopalne, higieniczne i radioaktywne oraz potencjalny stopień narażenia na nie. Mimo że rynek UE należy do najbezpieczniejszych na świecie, niebezpieczne zabawki wciąż trafiają w ręce konsumentów. Według EU Safety Gate (unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumenckich) zabawki były najczęściej zgłaszaną kategorią produktów, stanowiąc 23% wszystkich zgłoszeń w 2022 roku i 20% w 2021 roku.