Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Znaczenie bioróżnorodności i jej utrata


Bruksela, 27 maja 2021r.

Bioróżnorodność to różnorodność w każdym wymiarze i aspekcie; zmienność życia na Ziemi we wszystkich możliwych oddziaływaniach. Zawiera w sobie bogactwo i wielorakość w obrębie gatunku, między gatunkami i różnorodność ekosystemów.

Zachowanie bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla naszej planety i środowiska. Intensywna ingerencja oraz działalność człowieka sprawiają coraz szybsze zanikanie gatunków roślin i zwierząt. Różnorodność biologiczna zanika w szalonym tempie, jak wykazują badania ostatnich lat.  Przywrócenie równowagi przyrodniczej jest pilne i konieczne, stanowi cel zabiegów unijnej strategii ochrony bioróżnorodności oraz strategii światowej.

Posłowie Parlamentu Europejskiego, podczas posiedzenia w czwartek, apelowali o uchwalenie prawnie wiążących celów, które pozwolą zatrzymać utratę bioróżnorodności. Niezbędna jest konkretna strategia na najbliższe lata, tak by wraz z 2030 rokiem, móc osiągnąć założone cele - przekształcenie w obszary naturalne minimum 30% terytorium UE.

Zróżnicowanie życia na naszej planecie, wielość gatunków, ich zmienność genetyczna i wzajemne odziaływania form życia w złożonych ekosystemach - giną masowo. Według szacunków ONZ wyginęło między 60% a 95% wszystkich gatunków. Odbudowa takiego ekosystemu wymaga milionów lat.

Przyroda dostarcza pożywienie, wpływa na nasze zdrowie, pozwala pozyskiwać surowce do leków, umożliwia odpoczynek. Naturalny, ekologiczny ekosystem pozwala zachować czystą wodę, powietrze, utrzymuje równowagę klimatu, przekształca odpady w surowce, zapewnia zapylanie, nawożenie upraw i wiele innych kluczowych dla życia elementów. Organizmy żywe trwale oddziałują na siebie budując dynamikę ekosystemów, napędzając zmiany. Wyginięcie tylko jednego gatunku pociągnie za sobą istotne następstwa w łańcuchu pokarmowym- nieodwracalnie. Mimo, że nie da się przewidzieć konsekwencji masowego wymierania gatunków wobec ludzkości, niezaprzeczalnym jest fakt, że bioróżnorodność pozwala na rozwój ludzkości i jej trwanie.

.

 

*Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności

8708-unijna-strategia-bioroznorodnosc-2030.pdf (teraz-srodowisko.pl)

**Strategia „od pola do stołu” - budowa zdrowego i pełni zrównoważonego systemu żywnościowego

8708-unijna-strategia-od-pola-do-stolu.pdf (teraz-srodowisko.pl)