Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Zwalczanie wykorzystywanych dzieci, zwłaszcza w Internecie


Bruksela, 22 czerwca 2021r.

Prostytucja małoletnich oraz dziecięca pornografia stanowią jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W zamierzeniach, Dyrektywa 2011/ 93/ UE* miała stanowić instrument prawa karnego ścigający przestępców, chroniący ofiary oraz zapobiegający przestępstwom. Mimo, że mija 10 lat od jej ogłoszenia, nadal nie została w pełni wdrożona.

We wtorek 22.06.2021 na Komisji LIBE** odbyła się wymiana poglądów w kwestii wdrażania dyrektywy 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.

Jak wynika z badań, co piąte dziecko w Europie pada ofiarą jednej z wielu form przemocy seksualnej. Alarmujące są dane, mówiące o wzroście liczby wykorzystywanych dzieci, zwłaszcza w internecie. W czasie pandemii ta liczba przerażająco wzrosła. 

W swoim wystąpieniu Poseł Wiśniewska mówiła: problem przemocy seksualnej w szczególności wobec nieletnich, znacząco pogłębił się w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Dzieci spędzają coraz więcej czasu w Internecie, bardzo często bez odpowiedniego nadzoru. Europa stała się obecnie globalnym hot spotem wykorzystywania seksualnego dzieci. Zwróciła również uwagę na fakt przestępczości zorganizowanej, która ma charakter transgraniczny. Podejmowane przez przestępców działania są coraz śmielsze i niejednokrotnie ich wymiar szokuje opinię publiczną. Prowadzą do całkowitej destrukcji osobowości dziecka oraz powodują jego niewyobrażalną traumę na całe życie, powiedziała Europoseł.

Zawiłość Dyrektywy 2011/93/ EU wymaga zróżnicowanych, wielopłaszczyznowych zabiegów państw członkowskich w odniesieniu do ustawodawstwa krajowego.

Niezbędne  jest skuteczniejsze monitorowanie działań w internecie oraz szybkie usuwanie szkodliwych materiałów z sieci. Stworzenie transeuropejskich sieci, budowanie struktur oraz odpowiednich kompetencji w formie europejskiego podmiotu, który będzie gromadził informację i będzie koordynował działania w myśl przekonania, że jedno Centrum Kompetencji jest bardziej skuteczne, jak system rozproszonych ośrodków.

Pilna potrzeba innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia efektywność organów ścigania, wsparcie branży online, platform internetowych, wspólne wysiłki Unii Europejskiej oraz świata we współpracy z sektorem prywatnym jako nowa strategia zwalczania przestępczości transgranicznej zorganizowanej. Należy mieć nadzieję, że Nowa strategia UE na rzecz skuteczniejszej walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (...) umożliwi we współpracy z Państwami Członkowskimi kompleksową reakcję na rosnące zagrożenie nieletnich w przestrzeni Internetupowiedziała europoseł Jadwiga Wiśniewska

 

 

* Dyrektywa 2001 /93/EU

** Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych