Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Zwiększanie uczestnictwa kobiet na rynku pracy


W poniedziałek, 04.09.2017, w ramach spotkania komisji FEMM, odbyły się warsztaty pt. „Zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy”. Podczas prezentacji prelegenci zaprezentowali wyniki badań, które prowadzą w obszarze działań społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet oraz współczesnej problematyki owego zagadnienia. Zauważono pozytywne zmiany na rynku pracy, mianowicie coraz więcej kobiet bierze czynny udział w życiu zawodowym. Wzrost liczby kobiet pracujących jest zjawiskiem pozytywnym, lecz liczba ta nadal pozostaje niezadowalająca.

Zagadnienia omówione na posiedzeniu skupiały się wokół trzech głównych kwestii:

            - udogodnienia społeczno-socjalne dla kobiet wychowujących dzieci

            - równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym

            - mobilizacja ojców do angażowania się w życie rodzinne

W celu zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy zaproponowano kilka rozwiązań. Przede wszystkim ważne jest by matki wychowujące dzieci miały dostęp do udogodnień takich jak żłobki, czy przedszkola. Liczba miejsc w tych placówkach powinna odpowiadać zapotrzebowaniu społecznemu. Matki bez obaw będą mogły zostawić swoje pociechy pod opieką wychowawców, a same brać czynny udział w życiu zawodowym. Kolejne aspekty pomocy zaproponowane podczas posiedzenia to elastyczne godziny pracy oraz praca z domu. Rozwiązania te sprzyjają matkom, które będą mogły dostosować swoją dyspozycyjność do potrzeb wychowawczych, a co za tym idzie pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym.

Mówcy zwrócili również uwagę na problem zatrudnienia u kobiet w ciąży. Pracodawcy często, na poczet uniknięcia problemów, zwalniają ciężarne kobiety. Zaproponowano zmiany w dyrektywie "Inicjatywy na rzecz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym", których głównym celem jest ochrona i opieka kobiet w ciąży.

Aktywizacja mężczyzn miałaby polegać na przyznaniu urlopu wychowawczego. Miałby on trwać cztery miesiące i byłby nieprzenaszalny na rzecz matki dziecka. Zasugerowano również dziesięciodniowy urlop narodzinowy, który przyznaje się świeżo upieczonym ojcom. Nowym pomysłem jest urlop na rzecz opieki nad bliskimi. Wszystkie urlopy miałyby być w pełni płatne.

Niestety proponowane zmiany w dyrektywie budzą wiele zaostrzeń i stanowią znaczną ingerencję w politykę rodziną. Po pierwsze, dlatego, że Polska na zmianach zapisów nie skorzysta, ponieważ polska polityka prorodzinna należy do najhojniejszych w Europie, a zamiany w dyrektywie działaby na niekorzyść polskich matek. Oznacza to, że w polskie kobiety musiałby wrócić do pracy 9 miesięcy po porodzie, co skróciłoby ich czas z dzieckiem poświęcony na rzecz pracy zawodowej. Po drugie proponowane zapisy dyrektywy przewidują, że jeśli jeden z rodziców nie wykorzysta urlopu, to prawo do niego przepada! UE opowiada się za wolnością, a wykorzystując czynnik ekonomiczny odbiera rodzicom prawo do swobodnego kształtowania swojego życia. Unia konsekwentnie realizuje cel aktywizacji zawodowej kobiet, często mimo ich woli i kosztem dzieci.